معاونت آموزشی و پژوهشی

مراحل درخواست برنامه بازآموزی در نظام پزشکی شهرستان

فرم درخواست برگزاري برنامه آموزشي

نحوه کسب امتیاز باز آموزی بعد از فارغ التحصیلی

فرم اطلاعات مدرس و سخنران علمي پيشنهادي

دکمه بازگشت به بالا