جستجوی پزشک

ارتباط با ما

پیامک دارویی

اعضای دادسرای انتظامی

بر اساس ماده 29 قانون،در محل نظام پزشکی هر شهرستان دادسرایی متشکل از دادستان و دادیاران تشکیل می شود.
ماده 30تا 33 قانون نظام پزشکی ، وظایف و اختیارات دادسرا را مشخص کرده است.
همچنین آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی نظام پزشکی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی ، روش رسیدگی را مشخص کرده است.
عملکرد مثبت دادسرا نقش مهمی در آرامش مردم و جامعه پزشکی می تواند داشته باشد.
دادسرا و هیات بدوی این شهرستان ضمن عمل به وظایف قانونی ،اقدام به برگزاری جلسات توجیهی با پرسنل بیمارستان ها ، پزشکان ، پرستاران وماما ها جهت آشنایی با مواد قانونی ،نحوه ی پرونده نویسی،نحوه ی برخورد با بیمار،رعایت اصول اخلاق پزشکی و...در محل سازمان یا در محل بیمارستان ها نموده اند. تلاش اعضای دادسرا در جمع آوری مدارک و مستندات، دریافت دقیق شکایت و گزارش گیری صحیح در جهت رعایت حق و عدالت بوده است.
اعضای دادسرابه پیشنهاد هیات مدیره ی هر شهرستان و حکم رئیس کل به مدت 4 سال منصوب می شوند.

تمام حفوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام پزشکی سبزوار می باشد
رفتن به بالای صفحه